Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-07-24
FSG Aneks do umowy z KUKE S.A.
14,20
-2,82
2024-07-19
FSG Nabycie udziałów
14,00
-1,43
2024-07-08
FSG Oddalenie wniosku o wyznaczenie rewidenta ds. szczególnych
14,20
0,00
2024-07-02
FSG Umowa dostawy
14,20
+0,70
2024-06-24
FSG Transakcje z podmiotem dominującym.
13,70
0,00
2024-06-13
FSG Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do Protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13,40
0,00
2024-06-13
FSG Projekty uchwał, które nie zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
13,40
0,00
2024-06-13
FSG Podjęte uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
13,40
0,00
2024-06-13
FSG Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariuszy w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13,40
0,00
2024-06-13
FSG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 13 czerwca 2024 roku
13,40
0,00
2024-06-10
FSG Umowa dostawy
14,00
-2,86
2024-05-28
FSG QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13,70
0,00
2024-05-24
FSG Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ wraz ze zmianą w porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 13 czerwca 2024 roku.
13,70
0,00
2024-05-16
FSG Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
13,90
-1,44
2024-05-16
FSG Zwyczajne Walne Zgromadzenie – termin i porządek obrad
13,90
-1,44
2024-04-25
FSG Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A za 2023 rok
13,60
0,00
2024-04-25
FSG Informacja dotycząca podziału zysku netto za 2023 rok
13,60
0,00
2024-04-25
FSG SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
13,60
0,00
2024-04-25
FSG RR /2023: formularz dla raportów rocznych
13,60
0,00
2024-04-22
FSG Umowa z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.
13,10
+0,76
  • Poprzednia strona
  • z 79
  • Następna strona