Trwa ładowanie...
bDXTYnXF

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów40 47732 90836 18243 587
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 5953901 6427 151
Zysk (strata) brutto4 382-2773 1506 181
Zysk (strata) netto4 054-1 0972 4173 166
Przepływy netto-7267 659-1 918-6 611
Przepływy netto z działalności operacyjnej22 8969 7298 890-7 139
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-23 312-3 04751 416
Przepływy netto z działalności finansowej-310977-10 813-888
Aktywa razem303 877298 396299 384331 070
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania127 853124 096124 262157 341
Zobowiązania długoterminowe62 90655 97356 87457 661
Zobowiązania krótkoterminowe64 94768 12367 38899 680
Kapitał własny148 650139 825141 130139 311
Kapitał zakładowy8 7318 7318 7318 731
Liczba akcji (tys. szt.)3 107,253 107,253 107,253 107,25
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)47,8445,0045,4244,83
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,30-0,350,781,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów153 154152 277213 277183 287
Zysk (strata) z działalności operacyjnej15 77823 71931 89011 917
Zysk (strata) brutto13 43612 68227 4854 167
Zysk (strata) netto8 54010 07721 2871 152
Przepływy netto-1 5966 124-1 5102 760
Przepływy netto z działalności operacyjnej34 3769 92911 18618 548
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-24 938-12 310-5 932-5 772
Przepływy netto z działalności finansowej-11 0348 504-6 764-10 016
Aktywa razem303 877222 082327 835276 115
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania127 853107 083171 446139 615
Zobowiązania długoterminowe62 90654 97433 03819 576
Zobowiązania krótkoterminowe64 94752 108138 408120 039
Kapitał własny148 650114 999125 354106 438
Kapitał zakładowy8 7318 7318 7318 731
Liczba akcji (tys. szt.)3 107,253 107,253 107,253 107,25
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)47,8437,0140,3434,26
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)2,753,246,850,37
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bDXTYnYn