Trwa ładowanie...
Notowania

MDI P /: formularz raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
 
   Raport półroczny P2023    
           (rok)   
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30  
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-09-18    
 
 
  MDI ENERGIA S.A.  
  (pełna nazwa emitenta)  
  MDI ENERGIA S.A. Inżynieria lądowa i wodna  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  03-994 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Wał Miedzeszyński 608  
  (ulica) (numer)  
  +48 22 376 68 50 +48 22 376 68 51  
  (telefon)  (fax)  
    www.mdienergia.pl  
  (e-mail)  (www)  
  526-10-33-372 010960117  
  (NIP)  (REGON)  
 PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze / 2022półrocze / 2023półrocze / 2022 
 Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów73 51898 90615 93721 304 
 Koszt własny sprzedaży71 03094 91015 39820 443 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej-588305-12766 
 Zysk (strata) brutto-1 509-250-327-54 
 Zysk (strata) netto-1 147-1 602-249-345 
 Liczba udziałów/akcji w sztukach46 108 50646 108 50646 108 50646 108 506 
 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,02-0,03-0,01-0,01 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej15 12610 4933 2792 260 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej325-2770-6 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-20 126-19 414-4 363-4 182 
  30.06.202331.12.202230.06.202331.12.2022 
 Aktywa trwałe8 39710 4601 8872 230 
 Aktywa obrotowe72 44180 14216 27817 088 
 Kapitał własny18 82619 9734 2304 259 
 Zobowiązania długoterminowe5 9566 1331 3381 308 
 Zobowiązania krótkoterminowe56 05664 49612 59613 752 
 Wartość księgowa na akcję (zł/euro)0,410,430,090,09 
       
   
       
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 „Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy” 
    
 PlikOpis 
 MDI Energia SA SF JEDNOSTKOWE 30.06.2023.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe MDI Energia S.A. za I półrocze 2023r. 
 MDI Energia SA SZZD 30.06.2023.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności MDI Energia S.A. za I półrocze 2023r. 
 Raport z przeglądu SF MDI Energia SA za I półrocze 2023 r.-sig.pdfRaport Audytora z przeglądu skróconego sprawozdania finsnaowego za I półrocze 2023r. 
    

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-09-18Grzegorz SochackiPrezes Zarządu  
 2023-09-18Piotr GajekWiceprezes Zarządu  
 2023-09-18Przemysław SkwarekCzłonek Zarządu  
 2023-09-18Magdalena BartkowiakGłówny Księgowy  
      
   
      

Załączniki

Inne komunikaty