Trwa ładowanie...
Notowania

MIL Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Zarząd Banku Millennium S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2023 z dnia 11 września 2023 r., informuje, że 18 września 2023 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu [Luxembourg Stock Exchange] wyemitowane w ramach Programu EMTN 4-letnie obligacje nieuprzywilejowane senioralne serii 1, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 400 milionów EUR [„obligacje”].
Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 18 września 2023 r. Agencja ratingowa Moody’s przyznała obligacjom rating Ba2 a Fitch Ratings przyznała obligacjom rating na poziomie BB. Podstawa prawna: § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-09-27
MIL Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 100 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN.
5,39
+0,56
2023-09-27
MIL Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 100 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN.
5,39
+0,56
2023-09-25
MIL zakończenie subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 100 milionów EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
5,42
-1,20
2023-09-25
MIL zakończenie subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 100 milionów EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
5,42
-1,20
2023-09-20
MIL Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za 1 połowę 2023 r., na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym.
5,51
+1,27
2023-09-20
MIL Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za 1 połowę 2023 r., na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym.
5,51
+1,27
2023-09-18
MIL Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN
5,71
-4,64
2023-09-18
MIL Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN
5,71
-4,64
2023-09-11
MIL Zakończenie subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
5,46
0,00
2023-09-11
MIL Zakończenie subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
5,46
0,00