Trwa ładowanie...
Notowania

CCR Zamiar złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Emitenta.

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”/”Emitent”), informuje, iż wobec otrzymanego w dniu 15.09.2023 r. pisma z Nadsańskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Stalowej Woli („Bank”) dotyczącego niewyrażenia zgody przez Bank na zaproponowane przez Spółkę warunki restrukturyzacji zadłużenia z tytułu: Umowy o kredyt inwestycyjny nr 80030713/03/K/IN/14 z dnia 24.06.2014 r. z późn. zm. oraz Umowy o Kredyt w rachunku bieżącym nr 80030713/02/K/RB/15 z dnia 08.07.2015 r. z późn. zm., o co Zarząd Spółki wnioskował w dniu 15.06.2023 r., Zarząd Emitenta zamierza złożyć niezwłocznie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego Spółki, w celu ochrony przed Wierzycielami. Ewentualna restrukturyzacja Spółki pod nadzorem Sądu umożliwi Emitentowi wykorzystanie rezultatów dotychczasowych działań, które były podjęte przed rozpoczęciem negocjacji co do restrukturyzacji obu kredytów z Bankiem finansującym działalność Spółki. Mając na uwadze możliwość kontynuacji działalności operacyjnej przez Spółkę, w postępowaniu sanacyjnym Emitent będzie dążył do osiągnięcia jak najlepszych efektów dla wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy Spółki m.in. poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. O złożeniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Emitenta Zarząd będzie informował odrębnymi raportami.

Inne komunikaty