Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
20.09.2023, 18:36

RFK Aktualizacja informacji dotyczących procesu inwestorskiego Emitenta.

Zarząd RAFAKO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Raciborzu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 91/2023 z dnia 14 września 2023 roku dotyczącego zwrócenia się przez Spółkę do spółki PG Energy Capital Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Inwestor”) oraz do PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej „PFR FIZAN”) o udzielenie przez Inwestora lub PFR FIZAN finansowania pomostowego na rzecz Spółki w kwocie 15.000.000 PLN, niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w odpowiedzi na powyższy wniosek Spółka otrzymała następujące odpowiedzi Inwestora oraz PFR FIZAN.
Odpowiedź Inwestora wskazuje na brak możliwości udzielenia takiego finansowania pomostowego na rzecz Spółki przez Inwestora, przy jednoczesnym podkreśleniu dalszej intencji Inwestora w zakresie kontynuacji prac dotyczących transakcji przewidzianych w ofercie nabycia akcji Spółki posiadanych bezpośrednio i pośrednio przez PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji (dalej jako „PBG”) oraz dokapitalizowania Spółki (dalej jako „Oferta”) oraz wstępnej umowy inwestycyjnej dotyczącej Oferty pomiędzy Inwestorem, PBG oraz Spółką z dnia 25 sierpnia 2023 roku („Wstępna Umowa Inwestycyjna”)(„dalej jako „Transakcja Inwestorska”). Odpowiedź PFR FIZAN wskazuje na konieczność dostarczenia przez Spółkę dodatkowych informacji dotyczących, między innymi, bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz bieżącego statusu Transakcji Inwestorskiej, a także potencjalnego zabezpieczenia wnioskowanego finansowania, w celu umożliwienia rozpatrzenia wniosku Spółki przez PFR FIZAN. W dniu dzisiejszym Spółka przekazała stosowne informacje do PFR FIZAN, z jednoczesnym podtrzymaniem wniosku o udzielenie finansowania pomostowego na warunkach opisanych powyżej.

Inne komunikaty