Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KREDYTIN: strona spółki
21.09.2023, 13:50

KRI Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 września 2023 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”), w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. w dniu 21 września 2023 r. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.
W związku z powierzeniem profesjonalnemu podmiotowi organizacji przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zakresie obsługi głosowania oraz obliczania liczby głosów przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Załączniki

Inne komunikaty