Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KREDYTIN: strona spółki
22.09.2023, 12:39

KRI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 września 2023 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kredyt Inkaso S.A. w dniu 21 września 2023 r. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”):
- podmiot kontrolowany przez Pana Krzysztofa Borusowskiego tj. BEST S.A. wykonywał prawo głosu z 4 267 228 akcji dających prawo do 4 267 228 głosów, reprezentujących 34,90% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 33,09% ogólnej liczby głosów; - Waterland Private Equity Investments B.V. za pośrednictwem WPEF VI Holding 5 B.V. wykonywał prawo głosu z 7 929 983 akcji dających prawo do 7 929 983 głosów, reprezentujących 64,86% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 61,49% ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty