Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NOVINA: strona spółki
29.09.2023, 14:39

NOV Publikacja aktualizacji dokumentów emisyjnych akcji serii F

Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 17/2023 z dnia 30.08.2023 roku, oraz raportu bieżącego nr 30/2023 z dnia 11.09.2023 roku, zgodnie z zaleceniami skierowanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego zmianie uległy dokumenty emisyjne związane z subskrypcją akcji serii F.
Wraz z raportem podlega publikacji: 1/ uchwała Zarządu Spółki z dnia 29.09.2023 roku ws. zmiany treści uchwały Zarządu z dnia 29.08.2023 roku wraz z tekstem jednolitym, 2/ suplement nr 1 z dnia 29.09.2023 roku do dokumentu informacyjnego o ofercie papierów wartościowych opublikowanego w dniu 11.09.2023 roku, 3/ tekst jednolity dokumentu informacyjnego o ofercie papierów wartościowych opublikowany w dniu 11.09.2023 roku. Jednocześnie Zarząd informuje, iż zmiany dokonane w dokumentach emisyjnych miały na celu doprecyzowanie lub dodatkowe potwierdzenie informacji już udostępnionych do informacji publicznej chociażby w ramach regulaminów KDPW, raportów spółki publicznej, ogłoszenia w MSiG, formularza zapisu na akcje oraz sprawozdania finansowego. Zmiany nie wpływają na sytuację lub uprawnienia inwestorów – podmiotów składających zapis na akcje serii F – a w związku z czym nie mają one wpływu na dalsze prowadzenie subskrypcji przez Emitenta.

Załączniki

Inne komunikaty