Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PXM Zawarcie istotnej umowy przez podmiot zależny od Emitenta.

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym zostały zawarte umowy („Umowa Niepodlegająca Cesji” i „Umowa Podlegająca Cesji”, łącznie „Umowy”) pomiędzy Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (podmiot w 100% zależny od Emitenta, „NN”), a Przedsiębiorstwem „AGAT” S.A. z siedzibą w Koluszkach („Wykonawca”). Przedmiotem Umów jest wykonanie w formule EPC przez Wykonawcę prac z zakresu branży elektrycznej, AKPiA i teletechnicznej w ramach zadania pn. „PAKIET K-003 z zakresu OSBL pakietu rozbudowy instalacji Olefin” (o zawarciu przez konsorcjum, w skład którego wchodzi NN, umowy na realizację ww. zadania, Emitent informował raportem bieżącym nr 25/2023 w dniu 5 lipca 2023 r.). Łączne wynagrodzenie netto Wykonawcy z tytułu Umów wynosi 272,3 mln PLN i ma charakter ryczałtowy z możliwością indeksacji. Termin realizacji przedmiotu Umów ustalono na 42 miesiące od daty ich wejścia w życie. Wykonawca udzieli gwarancji od wad fizycznych przedmiotu Umów na okres: 36 miesięcy - w zakresie robót budowlanych, usług zrealizowanych w ramach przedmiotu Umowy i dokumentacji; (ii) 24 miesięcy - w zakresie dostaw, w tym materiałów i urządzeń ; (iii) 60 miesięcy - w zakresie prac i dostaw dla systemów kablowych 6 kV. Wykonawca wniesie w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych na rzecz NN zabezpieczenie należytej realizacji Umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia oraz zabezpieczenie usunięcia wad i usterek przedmiotu Umowy w okresie gwarancyjnym w wysokości 5% wartości wynagrodzenia. Pozostałe warunki Umów, nie odbiegają znacząco od standardowo obowiązujących na rynku.

Inne komunikaty