Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SFINKS: strona spółki
4.10.2023, 17:45

SFS Informacja o miesięcznej sprzedaży gastronomicznej

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym („Spółka”, „Emitent”, „Sfinks”), w nawiązaniu do rb. 5/2023 z dnia 10.02.2023 r., dotyczącego przekazywania Informacji o miesięcznej sprzedaży gastronomicznej, informuje, że za miesiąc wrzesień 2023 r. wartość netto sprzedaży gastronomicznej zrealizowanej przez lokale działające pod markami należącymi do Grupy Sfinks, z wyłączeniem sieci Piwiarnia, wyniosła ogółem 15,51 mln PLN i była realizowana przez 74 lokale. Oznacza to 16,4% wzrostu sprzedaży gastronomicznej netto w stosunku do września 2022 r., kiedy to wynosiła ona 13,33 mln PLN i była realizowana przez 81 lokali. W rachunku narastającym od stycznia do września sprzedaż gastronomiczna w 2023 r. wyniosła 141,27 mln PLN i wzrosła o 13,9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Wartość sprzedaży gastronomicznej netto zrealizowanej przez lokale porównywalne, czyli działające zarówno na koniec raportowanego miesiąca, jak i na koniec analogicznego miesiąca roku ubiegłego (L2L), działające pod markami należącymi do Grupy Sfinks z wyłączeniem sieci Piwiarnia, za miesiąc wrzesień 2023 r. wyniosła 15,06 mln PLN w stosunku do sprzedaży na poziomie 12,45 mln PLN za wrzesień 2022 r. (20,9% wzrostu). Natomiast w rachunku narastającym od stycznia do września 2023 r. sprzedaż gastronomiczna realizowana przez lokale porównywalne (L2L) wyniosła 138,99 mln PLN i wzrosła o 19,2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Emitent przypomina, że sprzedaż gastronomiczna w lokalach działających pod markami należącymi do Grupy Sfinks jest sumą sprzedaży realizowanej przez restauracje własne i franczyzowe. Sprzedaż gastronomiczna realizowana w restauracjach własnych stanowi przychód Grupy, natomiast sprzedaż gastronomiczna realizowana w restauracjach franczyzowych stanowi przychód franczyzobiorców, od których pobierana jest opłata franczyzowa. Emitent zwraca również uwagę, iż poziom sprzedaży gastronomicznej jest jednym ze wskaźników bieżącego postrzegania sytuacji Spółki, jednak nie może być jedyną podstawą do oceny sytuacji ekonomicznej Spółki. Szczegółowe dane finansowe dotyczące działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w poszczególnych okresach sprawozdawczych będą przekazywane do publicznej wiadomości w trybie właściwych raportów.

Inne komunikaty