Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NOVINA: strona spółki
6.10.2023, 13:13

NOV Korekta aktualizacji dokumentu ofertowego akcji serii F

Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 17/2023 z dnia 30.08.2023 roku, oraz raportu bieżącego nr 30/2023 z dnia 11.09.2023 roku, w związku z raportem bieżącym nr 32/2023 z dnia 29.09.2023 roku, publikuje skorygowany dokument ofertowy dla akcji serii F.
Korekta, wynika z błędu redakcyjnego i polegała na zamianie w pkt. 3.3.12. słów „nie zgodził się” na „zgodził się” odnośnie stanowiska Zarządu do zastrzeżenia, jakie biegły rewident sformułował w opinii z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku i stanowisko to zostało opublikowane wraz z raportem okresowym nr 10/2023 z dnia 26.05.2023 roku. Zmiany nie wpływają na sytuację lub uprawnienia inwestorów – podmiotów składających zapis na akcje serii F – a w związku z czym nie mają one wpływu na dalsze prowadzenie subskrypcji przez Emitenta.

Załączniki

Inne komunikaty