Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BUMECH: strona spółki
19.10.2023, 14:59

BMC Zawarcie umowy w przedmiocie nabycia węgla surowego (ROM)

Bumech S.A. (dalej: Emitent) dnia 19.10.2023 roku powziął informacje o zawarciu przez spółkę zależną, tj. Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o. (dalej: PG Silesia, Kupujący) umowy z krajowym podmiotem profesjonalnym (dalej: Sprzedający) w przedmiocie nabycia partii próbnej węgla surowego (ROM) w ilości przemysłowej 100 000 ton, celem dokonania jego wzbogacenia przez Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla (dalej: ZPMW) w czwartym kwartale 2023.
Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych przyjętych dla tego typu transakcji w handlu surowcami energetycznymi. Zawarta umowa zakłada dalsze testy w pierwszym kwartale 2024 tożsamej ilości ton, celem usystematyzowania procesu wzbogacenia, o czym Strony zdecydują do dnia 30.11.2023 roku, po rozpoznaniu przemysłowych efektów procesu. Niniejsze działanie jest elementem szerszego planu wykorzystania zasobów produkcyjnych i zostało poprzedzone zakończeniem drugiego etapu modernizacji ZPMW, który dotychczas pomimo posiadania możliwości technicznych urządzeń na poziomie 20 000 ton na dobę, nie mógł ich wykorzystywać, w związku z ograniczonymi możliwościami maszyny wyciągowej do 12 500 ton na dobę dla własnego wydobycia ROM przez PG Silesia. Uprzednio zakład posiadał również ograniczenia w podawaniu materiału z zewnątrz, które to zostały udrożnione w wyniku realizowanej inwestycji. Grupa Bumech planuje szersze wykorzystanie posiadanych zasobów, w szczególności w zakresie wzbogacenia antracytu do poziomu najlepszych jakościowo klas węgli nieenergetycznych, zużywanych w przemyśle. Wojna w Ukrainie spowodowała, iż kopalnie zlokalizowane w rejonie walk zaprzestały dostarczania do europejskiego przemysłu najwyższych jakościowo węgli antracytowych, zaś antracyt z innych rejonów świata nie zawsze spełnia wyśrubowane wymagania europejskiego przemysłu. W ramach realizowanego planu, Grupa Kapitałowa Bumech S.A. już w pierwszym kwartale 2024 planuje zaimportować pierwsze partie południowoafrykańskiego antracytu, celem jego standaryzacji i dostosowania do wymogów rynku w posiadanym ZPMW, który to po dokonanych modernizacjach posiada zdolności do realizacji tego typu procesów.

Inne komunikaty