Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CASPAR: strona spółki
25.10.2023, 10:19

CSR Zawarcie listu intencyjnego w sprawie połączenia spółki zależnej od Emitenta-spółki F-Trust S.A. ze spółką iWealth Management Sp. z o.o.

Zarząd Caspar Asset Management Spółka Akcyjna („ Emitent”) informuje, że w dniu 25 października 2023 roku pomiędzy spółką zależną Emitenta, tj. F-Trust Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („F-Trust”), a spółką pod firmą iWealth Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („iWealth”) zawarty został list intencyjny w sprawie połączenia ww. spółek („List intencyjny”).
W ramach listu intencyjnego F-Trust oraz iWealth ustaliły przede wszystkim, że przystąpią do rozmów oraz czynności w celu analizy możliwości oraz opłacalności przeprowadzenia konsolidacji przedsięwzięć biznesowych, w tym w szczególności wskutek połączenia F-Trust oraz iWealth, a także poczynią ustalenia dotyczące istotnych warunków potencjalnego połączenia, w tym również w zakresie treści wszelkich dokumentów niezbędnych do inicjacji procesu połączenia. Potencjalne połączenie poprzedzone zostanie wnikliwą analizą, obejmującą m.in. ocenę rynku, przewidywane synergie oraz strukturę własności w  następstwie połączenia. W ocenie Emitenta połączenie może znacznie wzmocnić pozycję konkurencyjną spółki po połączeniu dzięki potencjalnym efektom synergii wynikającej m.in. z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjałów łączących się spółek, optymalizacji i zwiększenia skali działalności oraz redukcji kosztów. W wyniku ustalenia możliwości oraz opłacalności przeprowadzenia połączenia strony Listu intencyjnego będą dążyć do zawarcia porozumienia w sprawie podstawowych warunków transakcji. Strony Listu intencyjnego zobowiązały się, że do dnia 31.03.2024 r. podjęte negocjacje będą odbywać się na zasadzie wyłączności. List intencyjny wygaśnie wskutek niezawarcia podstawowych dokumentów transakcyjnych w okresie wyłączności. Zawarty List intencyjny nie rodzi zobowiązania dla żadnej ze ww. spółek do przeprowadzenia transakcji. Zarząd Caspar Asset Management Spółka Akcyjna zastrzega, że podpisanie Listu intencyjnego nie stanowi gwarancji dojścia transakcji do skutku. Niezależnie jednak od istnienia pewnego stopnia niepewności dojścia planowanej transakcji do skutku, Emitent uznał, że zawarcie pomiędzy stronami Listu intencyjnego stanowi pierwszy etap rozciągniętego w czasie procesu, który sam w sobie spełnił kryteria informacji poufnej.

Inne komunikaty