Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
COSMA: strona spółki
26.10.2023, 20:01

COS Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach

Zarząd spółki Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów przez Pana Artura Górskiego.
W załączeniu Zarząd przekazuje treść zawiadomienia z wyłączeniem danych adresowych.

Załączniki

Inne komunikaty