Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PXM Złożenie pozwu o ukształtowanie stosunku prawnego.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2023 z dnia 2 listopada 2023 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje o złożeniu przez Spółkę oraz Polimex Energetyka sp. z o.o. (podmiot w 100% zależny od Emitenta, łącznie „Konsorcjum”) do Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wydział X Gospodarczy pozwu („Pozew”) o ukształtowanie stosunku prawnego przeciwko Zespołowi Elektrociepłowni Wrocławskich Kongregacja S.A. we Wrocławiu („Kogeneracja”).
Przedmiotem żądania pozwu jest ukształtowanie stosunku prawnego i zmiana Umowy Nr 3310088286 z dnia 23 czerwca 2021 r. na wykonanie inwestycji pn. („Kontrakt”) zawartej pomiędzy Konsorcjum jako wykonawcą, a Kogeneracją jako zamawiającym, przez oznaczenie wysokości wynagrodzenia Konsorcjum za wykonanie Kontraktu, poprzez ich podwyższenie z kwoty 1.159.180.000 PLN netto powiększonej o należny podatek VAT o kwotę 343.930.862,80 PLN netto powiększoną o należny podatek VAT, tj. do łącznej kwoty 1.503.110.862,80 zł netto powiększonej o należny podatek VAT, a w konsekwencji, o zasądzenie od Kogeneracji na rzecz Konsorcjum łącznej kwoty 343.930.862,80 PLN netto powiększonej o należny podatek VAT.

Inne komunikaty