Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BUMECH: strona spółki
9.11.2023, 18:20

BMC Wstępne skonsolidowane wybrane dane finansowe za trzy kwartały 2023

Zarząd Bumech S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Bumech S.A za okres od 01 stycznia 2023 - 30 września 2023 roku przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Zarząd Emitenta podkreśla, iż w trzecim kwartale 2023 roku zostały przełamane negatywne czynniki geologiczne występujące w drugim kwartale 2023 roku w spółce zależnej, tj. PG "Silesia" Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. W konsekwencji poprawy sytuacji geologicznej, wydobycie węgla handlowego wzrosło ze 170 tys. ton w drugim kwartale, do 333 tys. ton w trzecim kwartale br., a skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej wzrosły z 85 mln zł w drugim kwartale do 242,5 mln zł w trzecim kwartale. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż przedstawione powyżej wartości mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które jako ostateczne zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie okresowym za trzy kwartały 2023 r.

Załączniki

Inne komunikaty