Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PULAWY: strona spółki
9.11.2023, 19:45

ZAP Informacja dotycząca produkcji melaminy

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 listopada 2023 roku w związku z problemami technicznymi została zatrzymana do remontu instalacja Melamina II. W konsekwencji, uwzględniając wcześniejsze ograniczenia dostosowujące wielkość produkcji do sytuacji rynkowej, obecnie w Spółce nie jest prowadzona produkcja melaminy. Bieżące zamówienia zostaną zrealizowane ze stanów magazynowych. O wznowieniu produkcji Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Inne komunikaty