Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
20.11.2023, 16:12

RFK Zmiany w składzie Zarządu Emitenta.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”, „Spółka”) informuje o podjęciu w dniu 20 listopada 2023 roku przez Radę Nadzorczą Emitenta następujących uchwał w przedmiocie zmian w składzie Zarządu Emitenta:
1. Odwołano ze składu Zarządu Spółki Dawida Jaworskiego - pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki, 2. Dokonano cofnięcia delegacji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Sikorskiego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki, 3. Powołano w skład Zarządu Spółki Pana Roberta Kuraszkiewicza i powierzono mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, 4. Powołano w skład Zarządu Spółki Pana Andrzeja Marciniaka i powierzono mu pełnienie obowiązków Członka Zarządu Spółki. W związku z powyższym, w skład Zarządu Emitenta wchodzą: 1. Pan Robert Kuraszkiewicz - Prezes Zarządu, 2. Pan Andrzej Marciniak – Członek Zarządu. Przebieg kariery zawodowej i pozostałe informacje dotyczące nowo powołanych członków Zarządu zostaną przekazane w odrębnym raporcie.

Inne komunikaty