Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PJP QS 3/2023: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QS3/2023  
           (kwartał)(rok)  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-20    
 
 
  PJP MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  PJP MAKRUM S.A. Budownictwo (bud)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  85-033 Bydgoszcz  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Plac Kościeleckich 3  
  (ulica) (numer)  
  0-52 376 74 00 052 376 74 03  
  (telefon)  (fax)  
  info@projprzem.com www.pjpmakrum.com  
  (e-mail)  (www)  
  554-023-40-98 002524300  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Przychody ze sprzedaży312 010412 72567 99788 204 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej13 94818 7013 0403 997 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem15 06118 0343 2823 854 
 Zysk (strata) netto11 56614 8242 5213 168 
 Zysk na akcję (PLN)1,932,480,420,53 
 Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)1,932,480,420,53 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej5 54211 4811 2082 454 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(43 743)1 489(9 533)318 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej24 280(5 686)5 291(1 215) 
 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(13 921)7 285(3 034)1 557 
 Aktywa405 313376 73987 43577 362 
 Zobowiązania długoterminowe49 17724 88110 6095 109 
 Zobowiązania krótkoterminowe199 364216 48543 00744 455 
 Kapitał własny156 772135 37333 81927 798 
 
   
 
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 SSF 3Q2023 - GK PJP Makrum.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PJP Makrum 3Q2023 
 Sprawozdanie Zarządu SSF GK PJPMAKRUM 3Q2023.pdfSkonsolidowane sprawozdanie zarządu GK PJP Makrum 3Q2023 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-20Piotr SzczeblewskiPrezes Zarządu  
 2023-11-20Dariusz SzczechowskiWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty