Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-07-23
PJP Szacunkowa wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za okres 01.01-30.06.2024 r.
16,40
0,00
2024-06-19
PJP Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dn. 19.06.2024r.
16,70
-1,20
2024-06-19
PJP Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta
16,70
-1,20
2024-06-19
PJP Informacje na temat dywidendy
16,70
-1,20
2024-06-19
PJP Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19.06.2024 r.
16,70
-1,20
2024-06-11
PJP Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej Emitenta
16,80
-2,98
2024-05-24
PJP Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19.06.2024 r.
18,70
0,00
2024-05-23
PJP Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM S.A. na dzień 19.06.2024 r., projekty uchwał
20,40
-8,82
2024-05-22
PJP QS 1/2024: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
20,40
0,00
2024-05-22
PJP Q 1/2024: formularz raportu kwartalnego
20,40
0,00
2024-05-22
PJP Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok
20,40
+1,47
2024-05-21
PJP Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek
20,40
0,00
2024-04-24
PJP Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek
20,70
0,00
2024-04-16
PJP Szacunkowa wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za okres 01.01-31.03.2024 r.
20,70
0,00
2024-03-29
PJP SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
18,60
0,00
2024-03-29
PJP RR /2023: formularz dla raportów rocznych
18,60
0,00
2024-03-05
PJP Wstępne wyniki finansowe Emitenta za 2023 rok
16,60
0,00
2024-01-23
PJP Szacunkowa wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za okres 01.01-31.12.2023 r.
16,90
0,00
2024-01-12
PJP Korekta raportu Rb 1/2024: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
16,60
+1,81
2024-01-11
PJP Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
16,80
-1,19
  • Poprzednia strona
  • z 75
  • Następna strona