Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PJP Szacunkowa wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za okres 01.01-31.03.2024 r.

Zarząd spółki PJP MAKRUM S.A. (dalej "Emitent") informuje o podjęciu Uchwały w sprawie przekazywania do publicznej wiadomości szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży od klientów zewnętrznych Grupy Kapitałowej Emitenta, za okres od 01-01 do 31-03-2024 roku.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży przed publikacją sprawozdania finansowego za ten okres, z uwagi na transparentną politykę informacyjną Emitenta i możliwość bieżącej analizy sytuacji finansowej Emitenta. Przychody od klientów zewnętrznych w okresie od 01-01 do 31-03-2024 wyniosły 103,09 mln PLN przy 88,84 mln PLN w tym samym okresie w roku 2023. Wzrost wyniósł 16%. W segmencie budownictwa portfel zamówień na dzień 31-03-2024 wyniósł 130,98 mln PLN. Prezentowane dane zostały przygotowane na podstawie posiadanych, na moment publikacji niniejszej szacunkowej wysokości przychodów przez Zarząd Emitenta, danych z systemów rachunkowych, danych zarządczych oraz szacunków rozliczenia przychodów z tytułu umów (przychody z kontraktów rozliczanych w miarę upływu czasu w segmencie budownictwa i częściowo w przemyśle). Prezentowane dane nie obejmują efektu ewentualnych rozstrzygnięć prowadzonych rozmów w sprawie finalnego rozliczenia (waloryzacji) niektórych kontraktów. Dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w wyniku dalszych prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres, którego dotyczyć będą publikowane dane. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączniki

Inne komunikaty