Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ATT Podjęcie rozmów w celu zaprzestania działań dotyczących potencjalnej akwizycji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. przez Orlen S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2023 z dnia 6 czerwca 2023 roku Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 20 listopada 2023 roku, po uwzględnieniu wyników analizy wpływu transakcji na grupę Emitenta oraz koncepcji budowy jej wartości przygotowanej przez niezależnego doradcę, a także rekomendacji Komitetu Sterującego Projektem, przyjął uchwałę o podjęciu rozmów z Orlen S.A. w kierunku zaprzestania dalszych działań dotyczących potencjalnej możliwości akwizycji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. przez Orlen S.A. Uchwała Zarządu Emitenta weszła w życie z chwilą jej podjęcia.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 ze zm.).

Inne komunikaty