Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BEDZIN: strona spółki
20.11.2023, 18:35

BDZ Podpisanie listu intencyjnego z Grupą Altum sp. z o.o..

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 109/2023 z dnia 12 października 2023 r., nr 111/2023 z dnia 31 października 2023 r. oraz nr 112/2023 z dnia 8 listopada 2023 r., Zarząd EC Będzin S.A. („Emitent” lub „Spółka”) przekazuje, że zawarł w dniu dzisiejszym list intencyjny z Grupą Altum sp. z o.o. (odpowiednio „Grupa Altum” i „List Intencyjny”), którym strony potwierdziły, że zamierzają w dobrej wierze prowadzić negocjacje w zakresie transakcji obejmującej sprzedaż przez Spółkę na rzecz Grupy Altum 60% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej od Emitenta – tj. spółki EC Będzin Wytwarzanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Elektrociepłownia Będzin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) (KRS: 0000504084) („Transakcja”). W ramach Listu Intencyjnego strony potwierdziły, że ich intencją, z zastrzeżeniem ustalenia akceptowalnych dla obydwu stron finalnych warunków Transakcji (które powinny w szczególności odpowiadać warunkom rynkowym), jest przeprowadzenie Transakcji. Zgodnie z Listem Intencyjnym, niezwłocznie po jego zawarciu Grupa Altum wystąpi do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ze zgłoszeniem zamiaru koncentracji dotyczącej Transakcji, a mając na uwadze termin związania ofertą złożoną przez Grupę Altum, zgodnie z przewidywaniami stron zamknięcie Transakcji ma nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.
Emitent wskazuje, że zawarcie Listu Intencyjnego nie oznacza, że jakakolwiek Transakcja zostanie przeprowadzona, a jedynie potwierdza intencję stron w zakresie jej przeprowadzenia oraz stanowi potwierdzenie przez strony, że zamierzają w dobrej wierze prowadzić rozmowy dotyczące ewentualnej Transakcji, w szczególności List Intencyjny nie zobowiązuje stron do przeprowadzenia Transakcji. Zarząd Emitenta będzie informował o dalszych krokach i decyzjach w tym zakresie zgodnie z wymogami przepisów prawa.

Inne komunikaty