Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NOVINA: strona spółki
24.11.2023, 16:22

NOV Zmiana stanu posiadania

Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie od Novina sp. z o.o.
Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty