Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ESOTIQ: strona spółki
28.11.2023, 21:04

EAH QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-07-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-28    
 
 
  ESOTIQ & HENDERSON SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ESOTIQ & HENDERSON Lekki (lek)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  80-298 Gdańsk  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Budowlanych 31C  
  (ulica) (numer)  
  +48 58 728 48 00 +48 58 728 48 01  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@esotiq.com esotiqhenderson.com  
  (e-mail)  (www)  
  5833117220 221133543  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-31 do 2022-09-30 
 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów204 350181 63844 64438 745 
 Zysk/strata z działalności operacyjnej11 50911 3842 5142 428 
 Zysk/strata brutto6 77610 8341 4802 311 
 Zysk/strata netto5 0399 1871 1011 960 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej17 413-4 0263 804-859 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 243-6 418-708-1 369 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-17 7336 523-3 8741 391 
 Przepływy pieniężne netto, razem-3 563-3 921-778-836 
 Aktywa razem138 719167 00029 92534 293 
 Zobowiązania77 742108 48116 77122 276 
 Zobowiązania długoterminowe22 21428 8634 7925 927 
 Zobowiązania krótkoterminowe55 52879 61811 97916 349 
 Kapitał własny60 97758 51913 15412 017 
 Kapitał zakładowy2242244846 
 Liczba akcji2 233 5002 233 5002 233 5002 233 500 
 Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO]2,734,910,601,05 
 Rozwodniona liczba akcji2 233 5002 233 5002 233 5002 233 500 
 Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO]2,264,110,490,88 
 Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]27,3026,205,895,38 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]27,3026,205,895,38 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO]1,202,000,260,41 
 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów201 843179 24144 09738 234 
 Zysk/strata z działalności operacyjnej12 64710 8552 7632 315 
 Zysk/strata brutto7 6959 9241 6812 117 
 Zysk/strata netto6 0188 4221 3151 797 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej18 004-3 8663 933-825 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 239-5 503-708-1 174 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-17 7156 646-3 8701 418 
 Przepływy pieniężne netto, razem-2 950-2 723-644-581 
 Aktywa razem149 585171 06032 26935 127 
 Zobowiązania79 372105 14117 12221 590 
 Zobowiązania długoterminowe23 34429 3135 0366 019 
 Zobowiązania krótkoterminowe56 02875 82812 08615 571 
 Kapitał własny70 21365 91915 14613 536 
 Kapitał zakładowy2242244846 
 Liczba akcji2 233 5002 233 5002 233 5002 233 500 
 Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO]3,264,300,710,92 
 Rozwodniona liczba akcji2 233 5002 233 5002 233 5002 233 500 
 Rozwodniony Zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO]2,693,770,590,80 
 Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]31,4429,516,786,06 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]31,4429,516,786,06 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO]1,202,000,260,41 
 
   
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Sprawozdanie finansowe wg MSR 09.2023 20231128 sig.pdfRaport QSr - Q3.2023 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-28Adam SkrzypekCzłonek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty