Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NOVINA: strona spółki
28.11.2023, 22:46

NOV Zmiana stanu posiadania

Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie od akcjonariusza Bogusława Bacławskiego.
Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty