Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

TAR QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUstawy o rachunkowośic  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-29    
 
 
  TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  TARCZYŃSKI S.A. Spożywczy (spo)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  55-100 Ujeździec Mały  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Ujeździec Mały 80  
  (ulica) (numer)  
  +48 71 312 12 83 +48 71 310 30 73  
  (telefon)  (fax)  
  ir@tarczynski.pl www.tarczynski.pl  
  (e-mail)  (www)  
  915-15-25-484 932003793  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
 Przychody1 391 6581 172 816303 560250 736 
 Zysk operacyjny99 861126 86221 78227 122 
 Zysk przed opodatkowaniem58 438100 97012 74721 586 
 Skonsolidowany zysk netto46 16680 50510 07017 211 
 Zysk netto przypisany właścicielom46 16680 50510 07017 211 
 Średnia ważona liczba akcji (podstawowa i rozwodniona)11 34711 34711 34711 347 
 Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony)4,077,090,891,52 
 Całkowite dochody ogółem40 22085 0848 77318 190 
 Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom40 22085 0848 77318 190 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej87 276107 12719 03722 903 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-128 760-124 991-28 086-26 722 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej37 03614 8448 0793 173 
 Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto-4 448-3 021-970-646 
  stan na dzieństan na dzieństan na dzieństan na dzień 
  30 września 202331 grudnia 202230 września 202331 grudnia 2022 
 Aktywa trwałe razem1 075 601915 524232 031199 053 
 Aktywa obrotowe razem409 664422 57688 37391 876 
 Suma aktywów1 485 2651 338 100320 404290 929 
 Zobowiązania krótkoterminowe razem546 082507 980117 802110 445 
 Zobowiązania długoterminowe razem463 513368 50399 99080 120 
 Kapitał własny razem475 670461 617102 612100 365 
 Kapitał własny przypisany właścicielom477 350461 617102 975100 365 
 Wyemitowany kapitał akcyjny11 34711 3472 4482 467 
 Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego3Q20233Q20223Q20233Q2022 
 Przychody1 412 1001 181 807308 019252 658 
 Zysk operacyjny80 489121 82317 55726 044 
 Zysk przed opodatkowaniem39 09694 9318 52820 295 
 Zysk netto28 59475 5666 23716 155 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej91 96089 94720 05919 230 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-127 644-110 605-27 843-23 646 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej33 88417 2237 3913 682 
 Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto-1 800-3 435-393-734 
  stan na dzieństan na dzieństan na dzieństan na dzień 
  30 września 202331 grudnia 202230 września 202331 grudnia 2022 
 Aktywa obrotowe razem404 158408 62987 18688 844 
 Aktywa trwałe razem1 059 454900 011228 547195 680 
 Suma aktywów1 463 6121 308 640315 733284 524 
 Zobowiązania krótkoterminowe razem480 119453 437103 57298 586 
 Zobowiązania długoterminowe razem408 079314 79788 03268 443 
 Kapitał własny razem451 800451 83697 46398 238 
 Kapitał podstawowy11 34711 3472 4482 467 
       
   
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
    
 PlikOpis 
 GTA_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_wg_MSSF_2023_09_30.pdfSkrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2023 roku 
    

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-29Jacek TarczyńskiPrzezes Zarządu  
 2023-11-29Radosław ChmurakWiceprezes Zarządu  
 2023-11-29Dawid TarczyńskiCzłonek Zarządu  
 2023-11-29Tomasz TarczyńskiCzłonek Zarządu  
 2023-11-29Krzysztof CetnarCzlonek Zarządu  
      
   
      

Załączniki

Inne komunikaty