Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

DDI Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 grudnia 2023 r.

Zarząd Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej: "Spółką", przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie na dzień 28 grudnia 2023 r. na godzinę 09:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika oraz planowane zmiany statutu, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty