Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NOVINA: strona spółki
1.12.2023, 22:25

NOV Nabycie akcji Emitenta w ramach skupu akcji własnych

Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2021 z dnia 26.07.2021 roku oraz raportu nr 22/2023 z dnia 17.08.2023 roku, informuje, iż Emitent dokonał nabycia akcji w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.
W związku z powyższym w następujących dniach, w ramach transakcji sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył następującą liczbę akcji Spółki po następującej średniej cenie za akcje: 1/ 24.11.2023 – 10 000 szt. po cenie 0,648 zł; 2/ 27.11.2023 – 30 000 szt. po cenie 0,665 zł; 3/ 28.11.2023 – 23 950 szt. po cenie 0,677 zł; 4/ 29.11.2023 - 16 050 szt. po cenie 0, 699 zł; 5/ 30.11.2023 - 6 400 szt. po cenie 0,69 zł. 6/ 01.12.2023 - 11 961 szt. po cenie 0,7 zł. Łączna liczba akcji własnych, nabytych w wyniku ww. transakcji, wyniosła 98.361, a wartość nabycia wynosiła 66.657,7 zł. Nabyte akcje stanowią 0,003 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,003 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, że powyżej wskazane akcje, stanowią wszystkie akcje posiadane przez Emitenta w ramach programu skupu akcji własnych.

Inne komunikaty