Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CASPAR: strona spółki
5.12.2023, 14:47

CSR Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.

Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż na wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.11.2023 r. składało się:
W ramach asset management: - 496 572 325,70 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych. Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 508 916 613,94 zł brutto. W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych: - 199 115 480,42 zł netto w ramach 4 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO, - 1 186 825 835,89 zł netto w ramach zarządzania 9 funduszami zamkniętymi. Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 385 941 316,31 zł netto. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 377 399 601,60 zł netto.

Inne komunikaty