Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PXM Zawarcie istotnych umów pomiędzy spółkami zależnymi Emitenta.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2023 z dnia 5 lipca 2023 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zawarciu pomiędzy Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. z siedzibą w Płocku („NN”) a Polimex Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („PxI”)(podmioty w 100% zależne od Emitenta) dwóch umów („Umowy”) mających za przedmiot wykonanie przez PxI kompleksowych robót budowlanych, drogowych oraz sanitarnych na potrzeby realizowanego przez NN projektu pod nazwą „PAKIET K-003 z zakresu OSBL pakietu rozbudowy instalacji Olefin” (opisanego w raporcie bieżącym 25/2023 z dnia 5 lipca 2023 roku). Wartość łącznego wynagrodzenia PxI z tytułu Umów ma charakter ryczałtowy i wynosi 591 mln PLN netto, a końcowy termin realizacji przedmiotu Umowy został określony na 36 miesięcy od dnia wejścia w życie Umów.

Inne komunikaty