Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MIL Informacja o nieskorzystaniu przez Bank Millennium S.A. z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych serii W

Zarząd Banku Millennium S.A. [Bank] zawiadamia, iż w dniu 6 grudnia 2023 r., postanowił o nieskorzystaniu przez Bank z prawa do wcześniejszego wykupu w dniu 31 stycznia 2024 roku, obligacji podporządkowanych serii W, o wartości nominalnej 830.000.000 PLN.
Obligacje te zostały wyemitowane przez Bank w dniu 30 stycznia 2019 r. na warunkach podanych w raporcie bieżącym nr 2/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. O rozliczeniu tej emisji i zgodzie Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie tych obligacji do instrumentów w Tier II, Bank informował odpowiednio w raportach bieżących nr 4/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., oraz nr 8/2019 z dnia 13 marca 2019 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Inne komunikaty