Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

CBD Zakończenie negocjacji opisanych w raporcie ESPI nr 20/2022 bez uzyskania porozumienia.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 20/2022 z dnia 20/10/2022 roku, Zarząd Cannabis Poland S.A. („Emitent”) informuje, że strony zakończyły - bez osiągnięcia porozumienia - negocjacje, których przedmiotem było ustalenie warunków nabycia przez Emitenta Spółki prowadzącej własną produkcję olejków w oparciu o ekstrakcję konopi.
Rezygnacja wynika z faktu, że możliwa do uzyskania cena nabycia była w ocenie Emitenta zbyt wysoka i w efekcie mogła uniemożliwić uzyskanie przez Emitenta satysfakcjonującego zwrotu z inwestycji.

Inne komunikaty