Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NOOBZ: strona spółki
6.12.2023, 17:56

NOB Podjęcie decyzji w sprawie wniesienia aportu do spółki Play of Battle S.A.

Zarząd spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent"), informuje o podjęciu decyzji w sprawie zwiększenia swojego zaangażowania kapitałowego w spółkę Play of Battle S.A. poprzez wniesienia aportu w postaci oprogramowania komputerowego (zwany dalej „IP POB”), w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Play of Battle S.A.
Przedmiot aportu, który ma zostać wniesiony przez Emitenta stanowi oprogramowanie części gry komputerowej użytecznej produkcyjnie dla gry aktualnie produkowanej przez Play of Battle S.A. Emitent postanowił wnieść ww. aktywo w ramach planowanego objęcia nowo emitowanych akcji Play of Battle S.A.. Wartość godziwa IP POB została wyceniona przez Zarząd Emitenta na łączną kwotę 2.460.058,93 zł, do czego Emitent uzyskał opinie niezależnego biegłego rewidenta potwierdzającą zasadność sporządzonej wyceny. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w najbliższym czasie planowane jest zwołanie Walnego Zgromadzenia Play of Battle S.A. w celu podjęcia stosownej uchwały w sprawie emisji akcji skierowanej do Emitenta. Zarząd Emitenta niezwłocznie powiadomi o fakcie podjęcia uchwały emisyjnej Play of Battle S.A. oraz objęcia przez Emitenta akcji Play of Battle S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym i wniesieniu przedmiotu aportu w postaci IP POB. Zarząd Emitenta zdecydował o przeniesieniu IP POB oraz zwiększeniu zaangażowania kapitałowego Emitenta w Play of Battle S.A. w związku z zamiarem realizacji wspólnych projektów, które w przyszłości mogą mieć istotny wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Emitenta.

Inne komunikaty