Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
OLYMP: strona spółki
6.12.2023, 21:59

OLY Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") informuje, że w dniu 5 grudnia 2023 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Adam Kalisiaka złożone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Załączniki

Inne komunikaty