Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NNG Zawarcie z CET Advisor Ltd przez spółkę zależną od NanoGroup S.A. umowy o doradztwo w procesie komercjalizacji

Zarząd NanoGroup S.A. ("NanoGroup", "Emitent"), informuje, że spółka zależna od Emitenta, tj. NanoSanguis S.A. z siedzibą w Warszawie („NanoSanguis”, „Spółka Zależna”) zawarła w dniu 7 grudnia 2023 r. z CET Advisors Ltd z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania) umowę o doradztwo w zakresie pozyskania inwestora („Umowa”) zainteresowanego partnerstwem biznesowym albo nabyciem istniejących lub nowo wyemitowanych akcji Spółki Zależnej, zakupem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Zależnej, bądź zakupem wyodrębnionych aktywów Spółki Zależnej lub innej transakcji dotyczącej praw majątkowych należących do Spółki Zależnej. Świadczone na podstawie Umowy przez CET Advisors Ltd i jednostki z nim powiązane usługi obejmują m.in. zaplanowanie transakcji, pozycjonowanie oferty Spółki Zależnej i jej prezentację wśród inwestorów branżowych, przygotowanie materiałów prezentacyjnych, due diligence, negocjowanie umowy inwestycyjnej i zamknięcie transakcji. Wynagrodzenie z tytułu realizacji usług obejmuje cześć zmienną tzw. succes fee, uzależnione od rezultatu, tj. wartości przeprowadzonej transakcji oraz część stałą, rozłożoną na kilka płatności. Ponadto CET Advisors Ltd lub podmiot przez nią wskazany otrzymał prawo do objęcia 100.000 akcji w Spółce Zależnej po cenie nominalnej. 1,00 zł. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a każdej ze stron przysługuje prawo do jej rozwiązania z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
Prace badawczo rozwojowe prowadzone przez NanoSanguis dotyczą głównie systemu NanOx – czyli kompleksowego systemu do pozaustrojowego przechowywania organów przeznaczonych do przeszczepienia oraz substytutu krwi. Emitent posiada 99,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki Zależnej. CET Advisors Ltd z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania) jest częścią Clairfield Internaional SA z siedzibą w Genewie (Szwajcaria) i wspólnie ze spółką zależną CET Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie świadczy usługi doradcze w zakresie sprzedaży i zakupu przedsiębiorstw oraz fuzji i przejęć. Grupa kapitałowa Clairfield Internaional SA posiada bogate doświadczenie w transakcjach dotyczących spółek z branży technologii medycznych i biotechnologii. Informację podano ze względu na fakt, iż realizacja przedmiotu Umowy może mieć w przyszłości istotny wpływ na wycenę aktywów i sytuację finansową Spółki Zależnej oraz Emitenta.

Inne komunikaty