Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PXM Otrzymanie przez Emitenta noty obciążeniowej.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od PGNiG Termika S.A. z siedzibą w Warszawie, skierowanej do konsorcjum, w skład którego wchodzą: Spółka (z udziałem wynoszącym ok. 27%), Mitsubishi Power Europe GmbH z siedzibą w Duisburgu (lider konsorcjum), Mitsubishi Power Ltd. z siedzibą w Tokio, Mitsubishi Power Europe Ltd. z siedzibą w Londynie (łącznie „Konsorcjum”), kopii noty obciążeniowej (oryginał noty został przesłany do Mitsubishi Power Europe GmbH) wzywającej do zapłaty 244,4 mln PLN z tytułu kar umownych, wynikających z postanowień kontraktu na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie („Kontrakt”, jak opisano w raporcie bieżącym nr 61/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku), dotyczących parametrów i dyspozycyjności bloku stanowiącego przedmiot Kontraktu. Jako termin zapłaty, wskazano w nocie dzień 21 grudnia 2023 roku. W ocenie Emitenta, wyłączną przyczyną naliczenia ww. kar umownych jest awaria turbiny parowej, który to podzespół wchodzi w skład zakresu, za który w ramach realizacji Kontraktu odpowiadają pozostali członkowie Konsorcjum, z wyłączeniem Emitenta. Niezależnie od powyższego Spółka zamierza wspierać konsorcjantów w zakresie wyjaśnienia zasadności noty.

Inne komunikaty