Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NNG Zawarcie z CET Advisors Ltd przez kolejną spółkę zależną od NanoGroup S.A. umowy o doradztwo w zakresie pozyskania partnera biznesowego

Zarząd NanoGroup S.A. ("NanoGroup", "Emitent"), informuje, że spółka zależna od Emitenta, tj. NanoVelos S.A. z siedzibą w Warszawie ("NanoVelos", "Spółka Zależna") zawarła w dniu 12 grudnia 2023 r. z CET Advisors Ltd z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania) umowę o doradztwo w zakresie pozyskania inwestora ("Umowa") zainteresowanego partnerstwem biznesowym albo nabyciem istniejących lub nowo wyemitowanych akcji Spółki Zależnej, zakupem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Zależnej, bądź zakupem wyodrębnionych aktywów Spółki Zależnej lub innej transakcji dotyczącej praw majątkowych należących do Spółki Zależnej. Świadczone na podstawie Umowy przez CET Advisors Ltd i jednostki z nim powiązane usługi obejmują m.in. zaplanowanie transakcji, pozycjonowanie oferty Spółki Zależnej i jej prezentację wśród inwestorów branżowych, przygotowanie materiałów prezentacyjnych, due diligence, negocjowanie umowy inwestycyjnej i zamknięcie transakcji. Wynagrodzenie z tytułu realizacji usług obejmuje wyłącznie cześć zmienną tzw. succes fee, uzależnioną od rezultatu, tj. wartości przeprowadzonej transakcji. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a każdej ze stron przysługuje prawo do jej rozwiązania z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
Spółka Zależna rozwija innowacyjny system transportu znanych substancji aktywnych w oparciu o nanocząstki polisacharydowe (platforma nanocząstek polisacharydowych) możliwych do wykorzystania w różnych obszarach terapeutycznych (Spółka Zależna koncentruje swoje prace głównie na obszarze cytostatyków). Emitent posiada 99,71 % akcji w kapitale zakładowym Spółki Zależnej. CET Advisors Ltd z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania) jest częścią Clairfield Internaional SA z siedzibą w Genewie (Szwajcaria) i wspólnie ze spółką zależną CET Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie świadczy usługi doradcze w zakresie sprzedaży i zakupu przedsiębiorstw oraz fuzji i przejęć. Grupa kapitałowa Clairfield Internaional SA posiada bogate doświadczenie w transakcjach dotyczących spółek z branży technologii medycznych i biotechnologii. Informację podano ze względu na fakt, iż realizacja przedmiotu Umowy może mieć w przyszłości istotny wpływ na wycenę aktywów i sytuację finansową Spółki Zależnej oraz Emitenta.

Inne komunikaty