Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NNG Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w NanoGroup S.A.

Zarząd spółki NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 12 grdnia 2023 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie z dnia 12 grudnia 2023 r. od GPV I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Akcjonariusz”) w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Z zawiadomienia wynika, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 07 grudnia 2023 r., zmniejszył się do 3,94% udział Akcjonariusza w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce. Kopia zawiadomienia Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty