Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NOVINA: strona spółki
14.12.2023, 16:09

NOV Nabycie akcji Emitenta w ramach skupu akcji własnych

Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2021 z dnia 26.07.2021 roku oraz raportu nr 37/2023 z dnia 01.12.2023 roku, informuje, iż Emitent dokonał nabycia akcji w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.
W związku z powyższym w następujących dniach, w ramach transakcji sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył następującą liczbę akcji Spółki po następującej średniej cenie za akcje: 1/ 06.12.2023 – 15 600 szt. po cenie 0,724 zł; 2/ 07.12.2023 – 26 039 szt. po cenie 0,801 zł; 3/ 08.12.2023 – 30 000 szt. po cenie 0,831 zł; 4/ 11.12.2023 - 16 914 szt. po cenie 0,794 zł; 5/ 12.12.2023 – 30 000 szt. po cenie 0,78 zł; 6/ 13.12.2023 – 24 188 szt. po cenie 0,764 zł. Łączna liczba akcji własnych, nabytych w wyniku ww. transakcji, wyniosła 142 741, a wartość nabycia wynosiła 112.385,10 zł. Nabyte akcje stanowią 0,4367 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,4367 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, że w ramach programu skupu akcji własnych nabytych zostało 241 102, które stanowią 0,737% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,737% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Inne komunikaty