Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NOVINA: strona spółki
19.12.2023, 22:55

NOV Zmiana stanu posiadania

Zarząd Novina ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia sporządzonych na podstawie art. 69 ustawy o ofercie od Novina sp. z o.o.
Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty