Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BLOOBER: strona spółki
20.12.2023, 13:18

BLO Zawarcie przez Emitenta istotnej umowy licencyjno-wydawniczej ze Skybound Game Studios, Inc.

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako "Emitent") niniejszym przekazuje informację, że w dniu 20 grudnia 2023 r. zawarł istotną umowę licencyjno-wydawniczą ze spółką Skybound Game Studios, Inc., spółką zarejestrowaną w stanie Delaware, USA (dalej jako "Skybound"), na podstawie której Emitentowi udzielona została licencja na stworzenie gry w oparciu o IP posiadane przez Skybound, które zostanie wykorzystane w ramach produkcji nowego projektu Emitenta o nazwie kodowej projekt R. Premiera projektu R planowana jest na rok 2025. Zawarcie wskazanej umowy oraz produkcja projektu R stanowi realizację planu strategicznego Emitenta na lata 2023-2027 w ramach rozwoju działu odpowiedzialnego za projekty współtworzone (second party).
W ocenie Emitenta projekt ten będzie mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta w 2023 roku i w kolejnych okresach.

Inne komunikaty