Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NOVINA: strona spółki
20.12.2023, 22:36

NOV Zmiana stanu posiadania

Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) informuje o otrzymaniu w dniu 20.12.2023 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie od akcjonariusza Bogusława Bacławskiego.
Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienia, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty