Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NOVINA: strona spółki
21.12.2023, 11:16

NOV Nabycie akcji Emitenta w ramach skupu akcji własnych

Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2021 z dnia 26.07.2021 roku oraz raportu nr 37/2023 z dnia 01.12.2023 roku, informuje, iż Emitent dokonał nabycia akcji w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.
W związku z powyższym w następujących dniach, w ramach transakcji sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył następującą liczbę akcji Spółki po następującej średniej cenie za akcje: 1/ 15.12.2023 – 20 763 szt. po cenie 0,742 zł; 2/ 18.12.2023 – 20 000 szt. po cenie 0,734 zł; 3/ 19.12.2023 – 16 402 szt. po cenie 0,72 zł; 4/ 20.12.2023 - 30 000 szt. po cenie 0,682 zł; Łączna liczba akcji własnych, nabytych w wyniku ww. transakcji, wyniosła 87 165, a wartość nabycia wynosiła 62.355,59 zł. Nabyte akcje stanowią 0,4367 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,26 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, że w ramach programu skupu akcji własnych nabytych zostało 328 267, które stanowią 1,004 % kapitału zakładowego Spółki oraz 1,004 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Inne komunikaty