Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BLOOBER: strona spółki
22.12.2023, 23:13

BLO Informacja o rozwiązaniu umowy przez spółkę zależną Emitenta oraz dokonaniu odpisu aktualizacyjnego

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że otrzymał od swojego podmiotu zależnego – spółki Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Feardemic”) informację o zawarciu w dniu dzisiejszym porozumienia stron rozwiązującego umowę wydawniczą dotyczącą gry “COSMIC” zawartą pomiędzy Feardemic a Kings Pleasure sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 79/2021.
W związku z powyższym Emitent podjął decyzję o rozpoznaniu odpisu aktualizacyjnego (dotyczy skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A.) na produkcję w toku na kwotę 232 324,94 zł (odpis nakładów na grę “COSMIC”). Dokonanie w/w odpisu nie ma wpływu na bieżącą płynność finansową Emitenta i Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A.

Inne komunikaty