Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ASMGROUP: strona spółki
27.12.2023, 16:52

ASM Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie o zatwierdzenie układu

Zarząd Spółki ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 27.12.2023 r. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ) ukazało się obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu z wierzycielami Spółki, tj. w postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1588 ze zm.; dalej: „Prawo Restrukturyzacyjne”).
Wcześniej, tego samego dnia, tj. 27.12.2023 r. , Zarząd Spółki zawarł umowę z licencjonowanym kwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym, zgodnie z art. 210 ust. 1 i art. 35 ust. 1 Prawo Restrukturyzacyjne. Dzień układowy został wskazany na 27.12.2023 r. Spółka zdecydowała się rozpocząć postępowanie restrukturyzacyjne przede wszystkim ze względu na powziętą informację, że w związku możliwością przedawnienia wierzytelności Funduszu Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”), zarządzanym przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. związanej z opcją put dotyczącą wszystkich udziałów posiadanych w ASM Germany GmbH, Fundusz, może wystąpić do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie przeciwko Spółce. To zdarzenie z kolei mogłoby doprowadzić do wypowiedzenia umów kredytowych inwestycyjnych oraz umowy kredytowej w rachunku bieżącym przez mBank S.A. Powyższe w ocenie Spółki mogłoby doprowadzić do niewypłacalności Spółki. Dlatego Spółka zdecydowała się na restrukturyzację jako środek prewencyjny, aby uniknąć swojej niewypłacalności i stworzyć formalne forum do rozmów oraz ustaleń z największymi wierzycielami Spółki. Priorytetem Spółki jest bowiem niezmienne zabezpieczenie jej przyszłości i jednocześnie ochrona interesów jej pracowników, klientów i wierzycieli. Formalny proces restrukturyzacji umożliwi natomiast renegocjowanie warunków spłaty zobowiązań i utrzymanie ciągłości operacyjnej Spółki.

Inne komunikaty