Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BLOOBER: strona spółki
29.12.2023, 19:49

BLO Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy Emitentem a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w przedmiocie dofinansowania projektu pt. "Stworzenie serii narzędzi i opracowanie procesów produkcyjnych, które pozwolą na tworzenie "otwartych" miast (OWC), inspirowanych specyfiką architektury środkowo- i wschodnio-europejskiej oraz mitologią słowiańską na potrzeby gier komputerowych tworzonych na silniku Unreal Engine 5 oraz frameworku Houdini".
Całkowita wartość dofinansowania wynosi 26 881 018,37 złotych, natomiast całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 58 549 155,14 złotych. Umowa została podpisana w ramach I Priorytetu Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG). O przyznaniu dofinansowania Emitent informował raportem bieżącym nr 29/2023 z dnia 19 października 2023 r.

Inne komunikaty