Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NOVINA: strona spółki
4.01.2024, 23:10

NOV Nabycie akcji Emitenta w ramach skupu akcji własnych

Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2021 z dnia 26.07.2021 roku oraz raportu nr 42/2023 z dnia 21.12.2023 roku, informuje, iż Emitent dokonał nabycia akcji w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.
W związku z powyższym w następujących dniach, w ramach transakcji sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył następującą liczbę akcji Spółki po następującej średniej cenie za akcje: 1/ 27.12.2023 – 10 000 szt. po cenie 0,692 zł; 2/ 28.12.2023 – 597 szt. po cenie 0,714 zł; 3/ 04.01.2024 – 18 833 szt. po cenie 0,748 zł; Łączna liczba akcji własnych, nabytych w wyniku ww. transakcji, wyniosła 29 430, a wartość nabycia wynosiła 21 431,15 zł. Nabyte akcje stanowią 0,09 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,09 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, że w ramach programu skupu akcji własnych nabytych zostało 357 697, które stanowią 1,094 % kapitału zakładowego Spółki oraz 1,094 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Inne komunikaty