Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CASPAR: strona spółki
5.01.2024, 15:21

CSR Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pani Hanny Kijanowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Caspar Asset Management S.A.

Zarząd Caspar Asset Management S.A. („Emitent”, "Spółka") informuje, że w dniu 5 stycznia 2024 r. do Spółki wpłynęła decyzja Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 grudnia 2023 r. o sygnaturze DIF-DIFZL.4010.9.2023 w przedmiocie wyrażenia zgody na powołanie Pani Hanny Kijanowskiej na Prezesa Zarządu Caspar Asset Management S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 czerwca 2023 roku powołało Panią Hannę Kijanowską na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta, pod warunkiem wyrażenia zgody na powołanie przez Komisję Nadzoru Finansowego. Do czasu uzyskania tej zgody Pani Hanna Kijanowska sprawowała funkcję Członka Zarządu Spółki pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu Emitenta. Otrzymanie przedmiotowej zgody oznacza spełnienie warunku objęcia funkcji Prezesa Zarządu Caspar Asset Management S.A. Informacja o wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej Pani Hanny Kijanowskiej została przekazana w raporcie nr 19/2023 w dniu 15 czerwca 2023 r. oraz w korekcie tego raportu w dniu 16 czerwca 2023 r.

Inne komunikaty